HALLINTO

Ajankohtaista tietoa päätöksenteosta ja kokouksista

Ylimääräinen yleiskokous - extra stämma 10.11.2021 kl 18:00

Wasargård. Järventaustantie 22, 07800 Lapinjärvi. Nystugavägen 22, 07800 Lappträsk.

Aiheet: käyttö- ja hoitosuunnitelman vahvistaminen, hallitusjäsenen valinta.

Ärenden: godkännande av nyttjande och vårdplan, val av en styrelsemedlem.

KUULUTUS - KUNGÖRELSE: Kokouskutsu möteskallelse FI-SVE 2021-2

Käyttö- ja hoitosuunnitelma, ehdotus. Nyttjande och vårdplan, förslag (på finska):

Koskenkylä KHS yleiskokous 10.11.2021

 

Toimintakertomus 2020

Toimintakertomus 2019

Hallitus 2020-2021

Jäsenet:
Mats Lönnfors (puheenjohtaja)
Ben Silfvast (varapuheenjohtaja)
Juha Kekki
Tuomas Miromäki
Tapani Palovaara
Timo Rekola
Timo Salmia
Kari Tossavainen
Arvo Turunen
Peter Wallén

 

Asiakirjat

Kalatalousalueen yleiskokouksen pöytäkirja toukokuu/2021: Kokouspöytäkirja yleiskokous 1 2021

Kalatalousalueen yleiskokouksen pöytäkirja elokuu/2020: Kokouspöytäkirja yleiskokous 2020

Kalatalousalueen yleiskokouksen pöytäkirja lokakuu/2019: Kokouspöytäkirja yleiskokous2 2019

Kalatalousalueen perustamiskokouksen pöytäkirja on saatavissa ELY-keskuksen sivuilta: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalatalousalueiden-ensimmaisten-yleiskokousten-kokouskutsut-ja-kokouspoytakirjat )

Kalatalousalueen säännöt: Säännöt Koskenkylänjoen kalatalousalue