• Käyttö- ja hoitosuunnitelma hyväksyttiin

Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma vahvistettiin ylimääräisessä yleiskokouksessa 10.11.2021 ja se käsiteltiin kalatalouden yhteistyöryhmän kokouksessa 22.3.2022. Varsinais-Suomen ELY-keskus on hyväksynyt käyttö- ja hoitosuunnitelman 12.9.2022, eikä siitä jätetty valituksia määräaikana. KHS on siis nyt voimassa.

HYVÄKSYTTY KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA
Koskenkylä KHS vahvistettu 18.12.2021