• Käyttö- ja hoitosuunnitelma kommentoitavana 29.4. – 15.6.2021

29.4.2021
KUULUTUS

Koskenkylänjoen kalatalousalue
Runeberginkatu 17
06100 Porvoo

Asia
Koskenkylänjoen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaluonnoksen nähtävillä olo ja kuuleminen 29.4.2021 –15.6.2021

Koskenkylänjoen kalatalousalueen hallitus kuuluttaa ja asettaa nähtäväksi uuden Koskenkylänjoen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaluonnoksen. Luonnos on nähtävillä kalatalousalueen kotisivuilla; http://koskenkylanjoki.fi/.

Mielipiteen tai muistutuksen luonnoksesta voivat esittää kalatalousalueen jäsenet ja alueella toimivat rekisteröidyt yhdistykset, joiden tarkoituksena on ympäristön- ja luonnonsuojelun edistäminen. Mielipiteet ja muistutukset tulee jättää ja osoittaa Koskenkylänjoen kalatalousalueelle 15.6.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen; sampo.vainio@vesi-ilma.fi tai kirjeitse osoitteeseen Koskenkylänjoen kalatalousalue, Runeberginkatu 17, 06100 Porvoo. Sähköpostiin ja kuoreen merkintä KHS.

Kalatalousalueen hallitus käsittelee mielipiteet ja muistutukset, jonka jälkeen se esittää suunnitelman hyväksyttäväksi kalatalousalueen ylimääräiselle kokoukselle ja edelleen vahvistettavaksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Uusi käyttö- ja hoitosuunnitelma on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2022 alusta.

Koskenkylänjoen kalatalousalueen hallitus

Koskenkylänjoen kta KHS-luonnos 29.4.2021