VESIENHOITO

Koskenkylänjoen kalatalousalueella on toteutettu kunnostus-, hoito- ja tutkimustoimia niin järvillä kuin virtavesissä.

Viimeisin virtavesiä kattavammin käsittelevä Jokitalkkarihankkeen raportti: Jokitalkkari-2017-2018-raportti

Alueen jokia ja järviä käsitteleviä raportteja löytyy mm. Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry:n nettisivulta www.vesi-ilma.fi.